Disclaimer

We wijzen u erop dat de op deze website te downloaden stukken af kunnen wijken van de contractstukken welke als bijlage onderdeel uitmaken van de koop- en aannemingsovereenkomst. De contractstukken welke als bijlage op de koop- en aannemingsovereenkomst zijn opgenomen prevaleren te allen tijde boven de op deze website te downloaden stukken.